Over Beter Europa

Wat is de Stichting Beter Europa?
Een aantal organisaties en individuen probeert op pragmatische basis de handen ineen te slaan om een eenduidige, optimistische maar vooral een op resultaat gerichte ja-campagne te voeren. De Stichting Beter Europa verenigt politici, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen van verschillend pluimage samen in één gezamenlijk doel: een zo sterk mogelijk Nederlands ‘Ja!’ voor de Europese grondwet. Beter Europa zal zoveel mogelijk een a-politieke campagne voeren, terwijl het betrokken organisaties en politieke partijen uiteraard vrij staat om naast hun bijdrage aan Beter Europa hun eigen specifieke boodschap uit te dragen buiten de context van Beter Europa.

Beter Europa wil de drie belangrijkste redenen waarom een ja-stem beter is overbrengen aan een zo groot mogelijk publiek. Dat vraag een gerichte campagne die gericht is op de combinatie van rationele argumenten en het gevoel. Om de beschikbare tijd en middelen zo effectief mogelijk in te zetten, opereren wij op de drie meest belovende terreinen tegelijkertijd:

1. Een mediacampagne op radio, televisie en in de bioscoop. Door fondswerving te combineren met sponsoring door zowel communicatieprofessionals als media-organisaties zullen wij het maximale uit het ons gegeven budget halen.

2. Door als grote en specifieke organisatie een leidende rol te spelen in het maatschappelijk debat kan Beter Europa een belangrijke rol spelen in het denken over de grondwet en versplintering van de ja-boodschap voorkomen. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn daarbij de kernbegrippen die ons van de tegen-campagne zouden moeten onderscheiden.

3. Dit referendum gaat uiteindelijk om mensen. Door onze éne boodschap te koppelen aan zowel een mediacampagne als aan intermenselijk één op één contact kunnen beiden elkaar versterken. Een team van vrijwilligers gaat het land in en de huizen langs. Indien het budget dit toelaat, zal Beter Europa hen met professionele krachten ondersteunen.


© Stichting Beter Europa 2005 • disclaimer