Bedrijven
Wat kan uw bedrijf betekenen voor Beter Europa?

Waarom een referendum?
Op 1 juni 2005 mag elke stemgerechtigde Nederlander zich uitspreken vóór of tegen de Europese Grondwet, als advies voor de Tweede Kamer. Dat advies – het zogenaamde raadplegend referendum – is juridisch niet bindend. Maar aangezien de meeste partijen al hebben aangekondigd de uitslag van de volksraadpleging te respecteren, gaat het in de praktijk toch om een bindend referendum.

Wat zijn de vooruitzichten voor de campagne?
De tegenstanders van Europa en de Grondwet hebben de wind in de rug. Opinieonderzoek wijst de laatste paar jaar op een structurele onvrede onder de bevolking die eenvoudig gemobiliseerd kan worden. Het is niet uitgesloten dat deze sentimenten en andere motieven een belangrijke rol in de campagne zullen spelen. Ook thema’s die niets met de grondwet te maken hebben, zoals de euro en de mogelijke toetreding van Turkije, zullen de tegenstanders erbij halen. Ook maatschappelijke organisaties hebben een rol te spelen. Hoewel veruit de meesten voorstander zijn van de grondwet zijn er maar weinig organisaties of bedrijven die de wil en slagkracht hebben om de goed georganiseerde ‘nee’-campagne van een passend weerwoord te voorzien. Zonder een doordachte, grootscheepse en professioneel opgezette campagne zullen onvoldoende mensen bereikt worden, terwijl de tegencampagne van de SP en Groep Wilders de ruimte krijgt om een eenduidig en sterk populistisch sentiment aan te spreken. Als om die reden de grondwet zou worden afgewezen, is dat leuk voor de extremen in ons politieke spectrum, maar Europa en Nederland zullen er uiteindelijk de nadelen van dupe van worden.

Waarom is een ‘ja’ belangrijk?
Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland alleen sterk kan blijven in een sterk Europa. De EU moet echter wel beter functioneren en aanvaarding van de grondwet zou een aantal belangrijke stappen voorwaarts betekenen. De huidige structuur van de EU voldoet niet meer, die is niet gemaakt voor een Unie van 25 Lidstaten. Met de grondwet kunnen we ons bovendien beter meten met de Verenigde Staten en China. Daarnaast is duidelijk onderscheid nodig tussen datgene wat Europa doet en wat de lidstaten doen. Voor die duidelijkheid en slagvaardigheid zorgt de nieuwe grondwet. Een ‘nee’ is niet vrijblijvend, want dan missen we de verbeteringen in deze Grondwet: de hele begroting komt onder democratische controle, er komt een Europese Minister van Buitenlandse Zaken en betere samenwerking op het punt van veiligheid, migratie en terrorismebestrijding.

Waarom zou mijn bedrijf tijd, geld of energie steken in dat referendum?
Economische voorspoed is in hoge mate afhankelijk van de stabiliteit en het imago van een land. Het Nederlandse imago heeft door recente incidenten – politieke moorden, brandende moskeeën en sociale onrust – al een flinke deuk opgelopen.  We zijn binnen Europa niet meer dat leuke liberale land waar iedereen zo graag kwam en zaken mee deed. Als Nederland straks NEE zegt tegen een grondwet die zo evident in ons voordeel is, zal dat het beeld bevestigen dat er hier iets goed mis is. Dat willen wij graag voorkomen. Nederland heeft grote belangen om veilig te stellen: een stabiele euro, lage rente, een exportmarkt van een half miljard Europese klanten en banen. Immers, 80% van de Nederlandse export gaat naar de landen binnen de Europese Unie.

Met een groep vrijwilligers is de Stichting Beter Europa opgericht om een grootscheepse mediacampagne op te zetten om mensen te overtuigen VOOR te stemmen. Wilt u hieraan meedoen of meer informatie: www.betereuropa.nu of stuur een email naar l.vdlaan@tweedekamer.nl.


© Stichting Beter Europa 2005 • disclaimer